Noi detalii despre Taxa Radio TV

15. 7. 2008

CEZ Vanzare doreste sa va aduca la cunostinta urmatoarele aspecte privind modalitatea de facturare-incasare a taxei Radio-Tv:

Incepand 02.06.2008 emiterea facturilor pentru taxele Radio-TV, se realizeaza cu o noua periodicitate: o data la 3 luni (facturare trimestriala).  Facturile Radio-TV sunt emise simultan cu facturile de energie electrica, in ultima luna a trimestrului (martie, iunie, septembrie si decembrie). Se identifica astfel 4 noi perioade de facturare pentru facturile Radio-TV, respectiv trimestrele I (ianuarie-martie), II (aprilie-iunie), III (iulie-septembrie), IV (octombrie-decembrie).  Exemplu: in luna iunie, factura de Radio TV contine taxele pentru serviciile publice de radio si televiziune calculate pentru lunile: aprilie, mai si iunie.

Facturile de energie si facturile pentru taxele Radio-TV vor fi primite, de regula, in acelasi plic (pe acelasi cont de contract al fiecarui client in parte), o singura data pe trimestru.  Daca in cursul unui trimestru, consumatorul solicita rezilierea contractului de furnizare, odata cu factura finala de energie electrica i se va emite si factura de Radio-TV. Aceasta va contine taxele pentru serviciile publice de radio si TV aferente perioadei anterioare nefacturata.

Exemplu: daca se solicita rezilierea contractului cu data de 30 mai, factura Radio-TV contine taxele pentru lunile aprilie si mai.

Informatii utile:

Conform HG nr. 977 si 978 din 22.08.2003, publicate in M.O. partea I, nr. 607/27.08.2003, art.1, persoanele fizice cu domiciliul in Romania au obligatia sa plateasca o taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune si de televiziune, cu exceptia celor care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio sau dupa caz receptoare Tv. La art.2 (1) din HG 977 si 978 se precizeaza ca taxa lunara pentru serviciul public de radio respectiv televiziune se plateste pe familie. Prin familie, se intelege: sotul, sotia, copiii precum si orice alte persoane, in cazul in care locuiesc in comun si gospodaresc impreuna.

In baza art.7 din HGR nr.977 si 978 sunt scutite de la plata taxei lunare pentru cele doua servicii publice (radio si televiziune) in cazul persoanelor fizice urmatoarele categorii : familiile si persoanele singure care beneficiaza de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat lunar, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice abonate la retelele de radioamplificare (numai  taxa pentru serviciul public de radiodifuziune); pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale caror drepturi au fost stabilite in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii; salariatii si pensionarii Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Societatii Romane de Televiziune, precum si alte categorii prevazute  de legi speciale.*

* Legile speciale care acorda scutirea de la plata taxei pentru serviciile publice de radio si televiziune , in cazul persoanelor fizice , sunt :

  • § Legea 341/2004 cu modificarile ulterioare ? privind eroii -martiri, urmasii acestora , ranitii precum si participantii directi la Revolutia din decembrie 1989 ;
  • § Legea 44/1994-art.16,lit.(t), Legea 167/2002-art.5,lit.(f) - privind veteranii de razboi,invalizii de razboi,vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi ;
  • § Decretul lege 118/1990-art.6 , OUG 105/1999 , Legea 189/2000-art.5,lit.(t) -  privind persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania, in perioada 06.09.1940-06.03.1954 , din motive etnice ;
  • § Legea 309/2002-art.5,lit.(b) ? privind persoanele care au efectuat stagiul militar in perioada 1950-1961 in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii ;

De asemenea sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radio si televiziune: garaje, pompe apa irigatii, circuite distincte (contorizate separat) care alimenteaza parti ale aceleiasi gospodarii; cat si persoanele cu deficiente auditive grave (surdo-muti) numai pentru taxa radio. Incasarea taxei lunare pentru serviciul public de radio si televiziune se face de catre CEZ Vanzare in baza unui contract de mandat,  odata cu plata energiei electrice consumate, conform art.5(1) din HG 977 si 978. Aplicarea celor doua acte normative s-a facut in baza  precizarilor elaborate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, precizari emise conform art.11 din HG 977 si 978.

Conform acestor precizari ? persoanele care detin doua sau mai multe locuinte se pot regasi in una din urmatoarele situatii :

§ persoane care beneficiaza de scutire conform legii:

  • sunt scutite la adresa unde au domiciliul stabil;
  • sunt scutite si de la celelalte locuinte, daca declara pe propria raspundere ca in acestea nu locuiesc alte  familii sau persoane singure.

§ persoane care nu beneficiaza de scutire conform legii :

  • platesc taxa la adresa unde au domiciliul stabil;
  • nu vor plati taxa la celelalte locuinte, daca declara pe propria raspundere ca in acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure .

§ persoane care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau Tv la una , doua sau mai multe locuinte:

  • sunt scutite de la plata taxei de radio si/sau Tv la fiecare locuinta pentru care declara ca nu detin receptor radio/Tv .?

Persoanele care solicita scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si/sau televiziune la una sau mai multe locuinte pot completa in acest sens o declaratie pe propria raspundere ? persoane fizice sau declaratie pe propria raspundere ? locuinte.

§ Declaratia pe propria raspundere data de persoanele fizice trebuie autentificata la notariat (conform art 4 din Precizarile privind aplicarea  HG 977/2003 modificata prin HG 1292/2007)

§ Declaratia pe propria raspundere trebuie reinoita si depusa cu cel putin 30 zile inainte de implinirea termenului de 12 luni de la ultima declaratie depusa.

§ Declaratia isi produce efectul incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa.